หลักการใช้ Apostrophes (‘s) ให้ถูกต้องในภาษาอังกฤษ

หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับสัญลักษณ์ ‘s หรือ Apostrophes ในภาษาอังกฤษกันบ้างแล้ว แม้มันจะมีความคล้ายคลึงกับการเติม s เพื่อแสดงถึงรูปพหูพจน์แต่หน้าที่ของมันกลับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง!!

เพราะ Apostrophes หรือ ‘s นั้นมักใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ (Possession) และในรูปแบบการย่อคำ (Contraction) มากกว่า มาดูลักษณะเด่นของ Apostrophes (‘s) และข้อแตกต่างของมันระหว่างการเติม s เฉยๆ กัน :D

 

 

 

เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ (Possession)

Apostrophes ถูกใช้เพื่อระบุการครอบครองสำหรับคำนามโดยเฉพาะ จะไม่ถูกใช้กับคำสรรพนามเด็ดขาด ตัวอย่างการใช้ดังนี้

– The girl‘s bicycle.

Apostrophes ถูกใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเอกพจน์ เช่น

– John‘s car.

– James‘s guitar.

 

 

Apostrophes ถูกใช้เพื่อแสดงถึงการครอบครองของคำนามพหูพจน์ โดยเครื่องหมายวรรคตอนอย่าง ‘ จะถูกเติมหลังจากตัว s ที่ใช้เพื่ออธิบายถึงรูปพหูพจน์ เช่น

– My parents’ house is near the coast.

– Visitors are not allowed into the students’ rooms.

– Witches’ hats are pointed.

ทั้งนี้ เมื่อมีคำนามที่เป็นพหูพจน์แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วย s ในการจะใช้ Apostrophes ร่วมด้วยก็มักจะเติม ‘s ด้านหลังคำนามนั้นเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ตัวอย่างเช่น

– The children’s playground is beside the school.

 

 

เพื่อแสดงรูปของการย่อคำ (Contraction)

Apostrophes มักถูกใช้เพื่อระบุตัวอักษรที่หายไปในการย่อคำ ตัวอย่างเช่น He’s คือรูปที่สั้นลงของ he is และ It’s คือรูปที่สั้นลงของ it is ทั้งนี้ Its คือสรรพนามการแสดงความเป็นเจ้าของของ ‘my’, ‘his’, ‘her’, etc. ตัวอย่างประโยคดังนี้

– The dog was chewing its toy.

– It’s (it is) its toy so that’s (that is) ok.

และ Who’s คือรูปที่สั้นลงของ who is ตัวอย่างเช่น

– Who’s (who is) the owner of the red car?

 

 

จะเห็นได้ว่า Apostrophes หรือ ‘s นั้นก็สามารถใช้กับคำนามในรูปพหูพจน์ (-s / -es) ได้ นั่นจึงทำให้เกิดการสับสนและถูกใช้ผิดอยู่บ่อยๆ แต่ทริคการจำง่ายๆ คือ หากไม่มีการแสดงความเป็นเจ้าของ และการแสดงรูปของการย่อคำแล้วนั้น นั่นแสดงว่ามันไม่เหมาะสมกับการใช้ Apostrophes แน่ๆ หวังว่าจะหายสับสนกันได้แล้วนะ ^^’

 

ที่มา: learn-english-today

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ