ทุนเต็มจำนวนไม่มีข้อผูกมัด ที่ Technische Universität Dresden ประเทศเยอรมนี

ทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Technische Universität Dresden ประเทศเยอรมนี ในหลักสูตรระดับปริญญาโท ด้านการจัดการระบบอาชีวศึกษาและพัฒนาบุคลากร เป็นเวลา 2 ปี!

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน ผู้สมัครจึงต้องมีความรู้ทางภาษาอย่างน้อยในระดับ B1 ขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้านการจัดการระบบอาชีวศึกษาและพัฒนาบุคลากร (Vocational Education and Personnel Capacity Building)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 6 ปี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

– มีทักษะด้านภาษาเยอรมันระดับ B1 ขึ้นไป หรือ DSH 2 หรือ TestDaF 4

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ดังที่อยู่ด้านล่างนี้

Technische Universität Dresden

Institut für Berufspädagogik und Berufliche Didaktiken

Frau Kornelia Klöber

D-01062 Dresden

 

ปิดรับสมัคร:

30 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– อีเมล: [email protected] 

– tu-dresden

– tu-dresden

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ