มธ. รับสมัครนักศึกษาป.โท ด้านนวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย ที่ขณะนี้ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (MAS)

โดยหลักสูตรนี้เป็นโปรแกรมสามภาคการศึกษา ที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาชุมชน และร่วมงานวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ดังด้านล่าง

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (MAS) School of Global Studies มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ค่าใช้จ่าย:

257,710 บาท

 

สถานที่เรียน:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ระยะเวลาการเรียน:

ภาคการศึกษาแรก: สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่สอง: มกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน: มิถุนายน – กรกฎาคม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองจบการศึกษาอย่างเป็นทางการ

– ใบทรานสคริปท์

– คะแนนวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

– สำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

– CV

– Statement of Interest

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่ และส่งเอกสารทั้งหมดทางอีเมล mas@sgs.tu.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

sgs.tu.ac.th

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ