มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิด TCAS 63 รอบที่ 3 แบบ Admission

น้องๆ ม.ปลายเตรียมตัวกันให้ดี! เพราะตอนนี้การรับแอดมิดชั่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว

สำหรับการรับแอดมิดชั่นดังกล่าวนี้ เป็นการรับตรงร่วมกันของทั้ง ศูนย์รังสิต, ศูนย์ลำปาง, ศูนย์พัทยา และท่าพระจันทร์ ส่วนรายละเอียดต่างๆ เรารวบรวมมาไว้ด้านล่างให้เรียบร้อยแล้ว

 

 

คณะที่เปิดรับ:

– คณะนิติศาสตร์

– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี​

– คณะรัฐศาสตร์

– คณะเศรษฐศาสตร์

– คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

– คณะศิลปศาสตร์

– คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน​

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​

– คณะวิศวกรรมศาสตร์

– คณะแพทยศาสตร์

– คณะทันตแพทยศาสตร์

– คณะเภสัชศาสตร์

– คณะสหเวชศาสตร์

– คณะพยาบาลศาสตร์

– คณะศิลปกรรมศาสตร์

– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

– คณะสาธารณสุขศาสตร์

– สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

– วิทยาลัยนวัตกรรม

– วิทยาลัยสหวิทยาการ

– วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

– คณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์

– วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า

– GPAX 6 เทอม ตามที่กำหนด

– มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามคณะ/สาขา ที่กำหนด

 

เกณฑ์การพิจารณา

– มีผลคะแนน GAT/PAT ปี 2563

– มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2563

– มีผลคะแนน O-NET

– มีผลคะแนน วิชาเฉพาะ มธ. (เฉพาะคณะที่กำหนด)

– สอบสัมภาษณ์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

เลือกสมัครได้สูงสุด 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท

 

กำหนดการ:

– 17-27 เมษายน 2563 รับสมัคร

– 8 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

– 11-12 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์

– 17 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบการสมัครฉบับเต็ม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ