ชวนลงทะเบียนเรียน “ภาษาอาหรับเบื้องต้น” คอร์สเสริมทักษะจากจุฬาฯ

แม้ว่า “ภาษาอาหรับ” จะไม่ใช่ภาษายอดนิยมในคนหมู่มากเช่นภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาสเปน หรือภาษาอังกฤษ แต่ภาษาอาหรับนั้นก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวและใช้งานได้หลากหลายในแวดวงธุรกิจต่างประเทศ

สำหรับผู้ที่มีความสนใจและอยากจะเพิ่มทักษะด้านภาษาที่แปลกใหม่ให้กับตัวเอง วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์แสนสนุกจาก CHULA MOOC มาฝาก

 

 

ภาษาอาหรับเบื้องต้น:

สอนโดย อ.ดร.ทรงศักดิ์ หมัดสะและ อ.นิรันดร์ ขันธวิธิ

เป็นการศึกษาลักษณะของภาษาอาหรับ ตัวอักษร การออกเสียง การเขียน และหลักภาษาเบื้องต้น

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาอาหรับและอ่านภาษาอาหรับได้

– ผู้เรียนสามารถเขียนอักษรอาหรับในตำแหน่งต่างๆ ของคำได้

– ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักภาษาอาหรับเบื้องต้นได้

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

 

หมายเหตุ:

– ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

– แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

 

วิธีสมัคร:

ลงทะเบียนเรียนกับ CHULA MOOC ได้ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

CHULA MOOC ภาษาอาหรับเบื้องต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ