เปิดประสบการณ์ใหม่กับโครงการ “ทัศนาศิลปาชีพ” สำหรับเยาวชน เข้าร่วมได้ฟรี!!

โครงการ “ทัศนาศิลปาชีพ” เปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 25 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยางกลาง และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงตั้งพระราชหฤทัยจะสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการช่วยเหลือให้ราษฎรไทยมีรายได้เสริม และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

โครงการนี้สนับสนุนโดยบริติช เคานซิล ภายใต้โปรแกรม Crafting Futures ทั้งนี้โครงการดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย  และการตัดสินของคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

กำหนดการ:

-วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

-ทัศนศึกษาที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยางกลาง และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง

-Google map: https://goo.gl/maps/qD17haQYyn62

-มีรถบริการรับส่ง กรุงเทพฯ – สีบัวทอง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

– อายุ 18-25 ปีบริบูรณ์

– สามารถเข้าร่วมโครงการในวันและเวลาที่กำหนดได้

– ลงทะเบียน และแนบเอกสารการสมัครครบถ้วนตามกำหนด

– ส่งแบบประเมินกิจกรรม

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ และแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ https://goo.gl/forms/9nioCK8rhFYYKI2p1

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอลิสา ใสเศวตวารี ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีเมล as15@qsmtthailand.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ