ทุนวิจัยระดับสูงกว่าป.เอก ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ประเทศอินเดีย

TWAS-SN Bose Postdoctoral Fellowship Programme คือโครงการสำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาเอก ที่ต้องการทำการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นเวลา 6 – 12 เดือน

โดยนักศึกษาต่างชาติในประเทศที่ทางโครงการกำหนด จะได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยที่ S.N. Bose National Centre for Basic Science เมือง Kolkata ประเทศอินเดีย รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนการวิจัย

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน ครอบคลุมค่าครองชีพและค่าอาหาร

– ค่าที่พัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยระดับสูงกว่าปริญญาเอก ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

– Chemical Sciences

– Mathematical Sciences

– Physics

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปีภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สมัคร

– ผู้สมัครต้องมาจากประเทศที่กำลังพัฒนา (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– ต้องไม่ถือวีซ่าสำหรับการพำนักชั่วคราวหรือถาวรในประเทศอินเดีย หรือในประเทศที่พัฒนาแล้ว

– ทำงานประจำในประเทศที่กำลังพัฒนา

– ทำงานวิจัยและจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะระดับภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– Acceptance Letter

– CV

– Research Proposal Outline

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 สิงหาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

twas

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ