AIT มอบ 2 โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มูลค่าสูงสุดกว่า 848,000 บาท!

เปิดรับสมัครแล้วนะคะ!! กับ 2 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ภาควิชาสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยทั้ง 2 ทุนนั้นได้แก่

1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวน Asian Development Bank-Japan และ

2. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทยแบบไร้ข้อผูกพัน และสนับสุนโดยรัฐบาลไทย RTG Fellowships

ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของทั้ง 2 ทุนการศึกษากันได้เลยค่ะ :)

 

 

#1 Asian Development Bank-Japan

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนเต็มจำนวนมูลค่าทุนการศึกษา 848,000 บาท พร้อมค่าครองชีพ, ค่าเดินทาง และทุนทำวิจัย

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 2 ปี

– ถือสัญชาติและอาศัยอยู่ในประเทศที่เข้าร่วม Asian Development Bank (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– มีความสามารถรด้านภาษาอังกฤษ เช่น AIT EET มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 หรือ IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 เป็นต้น

– ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในสาขาอื่น

ปิดรับสมัคร: 31 มีนาคม 2021

ข้อมูลเพิ่มเติม: ADB-JSP

 

 

#2 RTG Fellowships 2021

มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนสนับสนุนการศึกษา 50% – 100%

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท ในสาขาที่ทางทุนกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ทุน 100% ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมอย่างน้อย 3.5 หรือ 3.0  สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

– ทุน 87.5% ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมอย่างน้อย 3.25

– ทุน 75% ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมอย่างน้อย 3.0 หรือ 2.75 สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

– ทุน 50% ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมอย่างน้อย 2.75 สำหรับมหาวิทยาลัยชั้นนำ

รายชื่อมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น:

– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– มหาวิทยาลัยมหิดล

– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

– สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

– มหาวิทยาลัยนเรศวร

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

– มหาวิทยาลัยศิลปากร

– มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปิดรับสมัคร: 1 มิถุนายน 2021

ข้อมูลเพิ่มเติม: RTG Fellowships

 

 

วิธีการสมัคร:

– ทั้ง 2 ทุนการศึกษาสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

– สมัครตอนนี้ฟรีค่าสอบภาษาอังกฤษ AIT EET เพียงกรอกแบบฟอร์ม ที่นี่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ