โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว!! สถานทูตสหรัฐฯ รับสมัครงาน เช็คตำแหน่งว่างได้ที่นี่

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมีนโยบายที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน และการปฏิบัติที่ยุติธรรม และเป็นธรรมในการจ้างงานต่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ แหล่งกำเนิด อายุ ความทุพพลภาพ แนวคิดทางการเมือง สถานภาพสมรส หรือความโน้มเอียงทางเพศ

ในช่วงนี้สถานทูตสหรัฐอเมริกากำลังรับสมัครงานเพิ่มเติม ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

เช็คตำแหน่งว่างได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ประกาศในหัวข้อ “OPEN TO” ของประกาศตำแหน่งงานว่างจะได้รับการพิจารณาในตำแหน่งงานนั้นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา คลิกที่นี่

หมายเหตุ: สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯแนะนำให้ผู้สมัครส่งใบสมัครงานทั้งตำแหน่งระดับปกติ (Full performance) และตำแหน่งระดับผู้ฝึกงาน (T – Trainee)

ถ้าตำแหน่งงานนั้นๆ เปิดรับสมัครทั้งสองระดับ เพื่อให้ผู้สมัครได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งงานที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติตรง สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯจะเป็นผู้ตัดสินว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งนั้นๆ หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบตามที่ตำแหน่งระดับปกติ (Full performance) จะได้รับการพิจารณาก่อน

 

วิธีการสมัคร:

กรุณาปฏิบัติตามข้อแนะนำและเกณฑ์การส่งใบสมัครงานที่ประกาศบนเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด กรุณาส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัครของแต่ละตำแหน่งงานนั้นๆ หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ใบสมัครของคุณจะไม่ได้รับพิจารณา

อ่านคำแนะนำในการส่งเอกสารสมัครงาน ภาษาไทย คลิกที่นี่ ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

อ่านคำแนะนำในการสร้าง และจัดการบัญชีสมัครงานออนไลน์ของคุณ ภาษาไทย คลิกที่นี่ ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

อ่านคำแนะนำในการจัดการและส่งใบสมัครออนไลน์ของคุณ ภาษาไทย คลิกที่นี่ ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เนื่องจากระบบการสมัครงานออนไลน์เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก เวลาที่ปิดรับสมัครเป็นเขตเวลาตะวันออกซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับเวลาที่เมืองวอชิงตัน, ดีซี, สหรัฐอเมริกา (Eastern time zone/Washington, D.C.) ซึ่งทั้งเวลามาตราฐานตะวันออก (Eastern Standard Time – EST) และ เวลาออมแสงตะวันออก (Eastern Daylight Time (EDT) ซึ่งช้ากว่าเวลาสากลเชิงพิกัด (Coordinated Universal Time – UTC) 5 ชั่วโมงและ 4 ชั่วโมงตามลำดับ

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลฯแนะนำให้ผู้สมัครส่งใบสมัครงานพร้อมแนบเอกสารต่างๆที่กำหนดของแต่ละตำแหน่งงานภายในเวลา 10.00 น. ของวันรุ่งขึ้นของวันที่ปิดรับสมัครเพื่อป้องกันการสับสนของเขตเวลา ดูนาฬิกาคู่ด้านบน

ตัวอย่างถ้าวันปิดรับสมัครคือวันที่ 12 เมษายน 2561, กรุณาส่งใบสมัครภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 13 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/job-vacancies

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ