เชิญชวนเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายกับองค์กรยูเนสโกชิงรางวัล สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!!

ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest – เส้นทางสายแพรไหมผ่านมุมมองของเยาวชน

เพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเจรจา การสร้างสรรค์ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และส่งเสริมสันติภาพท่ามกลางความหลากหลายทางประชากร ซึ่งจัดโดยเครือข่าย Silk Road Online Platform ขององค์การยูเนสโก

 

 

รายละเอียดโครงการ:

ธีมการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการ UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest – เส้นทางสายแพรไหมผ่านมุมมองของเยาวชนครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ธีมได้แก่

-Culture

-Monuments

-Landscape

-People

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องศึกษา กฎ และธีม ที่กำหนดก่อนทำการสมัคร

-ผู้สมัครแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. ผู้สมัครอายุ 14 -17 ปี

2. ผู้สมัครที่มีอายุ 18 – 25 ปี

-กำหนดภาพที่ส่งเข้าประกวดสูงสุดไม่เกิน 20 ภาพ

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนได้ที่ unescosilkroadphotocontest.org/en/participate

 

ปิดรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unescosilkroadphotocontest.org/en

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ