ทุน UARS สนับสนุนการวิจัยระดับป.โท & ป.เอก ที่ University of Adelaide

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาต่อที่ University of Adelaide ประเทศออสเตรเลียเปิดรับสมัครแล้ว!! กับทุน University of Adelaide Research Scholarships (UARS) – International Students

โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน โอกาสได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยระดับนานาชาติ และมีความเป็นเลิศทางวิชาการและการวิจัยอยู่ที่นี่แล้ว! ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาราว $28,597 (640,000 บาท) ต่อปี

– ระดับปริญญาโท 2 ปี

– ระดับปริญญาเอก 3 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยเทียบเท่ากับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย

 

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนในฐานะ “นักศึกษาต่างชาติ” และต้องรักษาสถานะ “นักศึกษาต่างชาติ” ไว้ตลอดระยะเวลาที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย

– พลเมืองและผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลียและพลเมืองของนิวซีแลนด์ไม่มีสิทธิ์

– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.adelaide

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ