ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก มูลค่ากว่า 698,000 บาท ที่ UCT ประเทศแอฟริกาใต้

University of Cape Town (UCT) ที่ประเทศแอฟริกาใต้ เชิญชวนผู้ที่สนใจรับทุนวิจัย Postdoctoral research fellowship โดยเริ่มต้นโปรเจคในวันที่ 1 มกราคม 2019 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

University of Cape Town (UCT) เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของแอฟริกาใต้ และเป็นหนึ่งในสถาบันการเรียนการสอนและการวิจัยชั้นนำในทวีปแอฟริกา โดยมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและมีบทบาทอย่างมากในช่วงปี 1880 ถึง 1900

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า R300,000 ต่อปี (ประมาณ 698,000 บาท) โดยทุนนี้จะเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2019 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 ซึ่งทุนนี้ไม่ครอบคลุมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

โครงการวิจัยหลังปริญญาเอก เกี่ยวกับ Resilience in the Anthropocene

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

-ได้รับปริญญาเอก ภายใน 5 ปีที่ผ่านมา

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายสมัครทุนที่ระบุถึงความเชี่ยวชาญ ความสนใจ และประสบการณ์การวิจัยของผู้สมัคร

-CV

-สำเนาใบแสดงผลการเรียน

-ตัวอย่างงานเขียน

-ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ที่ทำการอ้างอิงให้ผู้สมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ติดตามรายละเอียดจากลิงก์ด้านล่าง

 

ปิดรับสมัคร:

7 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uct.ac.za

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ