ทุน UiTM Endowment มากกว่า 50 ทุน สนับสนุนค่าเล่าเรียนและเบี้ยเลี้ยง เรียนต่อมาเลเซีย ปี 2022

Universiti Teknologi MARA เป็นมหาวิทยาลัยรัฐซึ่งก่อตั้งในปี 1956 มีพันธกิจในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาผ่านหลักสูตรที่ทันสมัยและการวิจัยที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลก

เพื่อพัฒนาเหล่าบัณฑิตให้เป็นไปตามพันธกิจนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษา UiTM Endowment สำหรับปีการศึกษา 2022

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ผ่านการสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนตามเงื่อนไขการพิจารณาของคณะกรรมการผู้มอบทุน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Universiti Teknologi MARA

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน

จำนวนทุน : มากกว่า 50 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาสัญชาติมาเลเซ๊ยและนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนดซึ่งเปิดสอนในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในหลักสูตรเต็มเวลา

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

23 มกราคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

UiTM Endowment Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ