ขยายเวลารับสมัครคอร์สอบรมกฎหมายระหว่างประเทศจาก UN ฟรี!!

ข่าวดีสำหรับผู้ที่สมัครไม่ทันกับกำหนดการรอบที่แล้วของคอร์สอบรมกฎหมายระหว่างประเทศ เพราะ UN ขยายเวลารับสมัคร!!

กองจัดทำประมวลกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายแห่งสหประชาชาติ (Codification Division, United Nations Office of Legal Affairs) จัดให้มีคอร์สอบรมกฎหมายระหว่างประเทศโดยองค์การสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก รายละเอียดดังนี้

 

 

เนื้อหาในการอบรม:

การอบรมเป็นการสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติในด้านกฎหมายระหว่างประเทศจากภูมิภาคต่างๆ ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจในภูมิภาค เช่น ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสนธิสัญญา ความรับผิดชอบของรัฐ การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติวิธี ความสงบและความมั่นคงระหว่างประเทศ

รวมถึงกฎหมายทะเล กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ

 

วันอบรม:

16 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2020

 

สถานที่:

UNESCAP กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าอบรม (เบื้องต้น):

มีพื้นด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ในด้านกฎหมายระหว่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ รวมถึงต้องมีใบรับรองแพทย์ว่ามีสุขภาพที่ดีในการเข้าร่วมการอบรม

 

ปิดรับสมัคร:

17 กรกฎาคม 2020

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

ที่มา: Take A Walk, Talk International Law ท่องโลกกว้างด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ