หลักสูตรฝึกงานการตลาดกับ Under Armour สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในเยอรมนี ปี 2019

Under Armour เชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรฝึกงานด้านการตลาด สำหรับนักศึกษาที่มีวุฒิระดับปริญญาตรี ที่ประเทศเยอรมนี ปี 2019

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน ระยะเวลา 6 เดือน โดยผู้ฝึกงานจะได้รับหน้าที่ที่แยกออกเป็น 3 ฝ่าย นั่นคือ Under Armour Retail Marketing, Brand Marketing และ Sports Marketing Team

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เป็นการฝึกงานที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานด้านการตลาด ณ ประเทศเยอรมนี  ระยะเวลา 6  เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังจะจบการศึกษา

– มีประสบการณ์การฝึกงานในด้านการตลาดที่เน้นผู้บริโภค เน้นไปที่อุตสาหกรรมการกีฬา

– มีทักษะด้านภาษาและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมทั้งภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ (ทั้งการพูดและการเขียน)

– มีบุคลิกที่กระตือรือร้นและขยันขันแข็งในการทำงานเป็นอย่างมาก

– มีประสบการณ์ (ที่สามารถพิสูจน์ได้) ในการติดต่อกับหน่วยงานการตลาดและนักพัฒนาอิสระ

– มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ

– มีความรู้ที่ดีเยี่ยมในด้าน Microsoft Office โดยเฉพาะ PowerPoint และ Excel

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ (โปรดติดต่อไปยังองค์กร)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ