โครงการเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) มอบเงินสนุบสนุนสูงสุด 26.3 ล้านบาท

สถานทูตสหรัฐในกรุงเทพฯ และสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2019 กับโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) ในปี 2019

โดยโครงการ AFCP มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินช่วยเหลือในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม หรือการรักษาข้อมูลที่อาจสูญหาย ซึ่งขั้นตอนการสมัครโครงการ AFCP Large Grants ประกอบด้วยการสมัคร 2 รอบ คือ

-การสมัครรอบที่ 1 (บทคัดย่อโครงการ)

-รอบที่ 2 (ใบสมัครเต็มรูปแบบ)

 

มูลค่าทุน:

เงินทุนขั้นต่ำสำหรับแต่ละโครงการคือ 200,000 เหรียญสหรัฐต่อโครงการและจำนวนเงินสูงสุดคือ 800,000 เหรียญสหรัฐต่อโครงการ (ประมาณ 6.5 ล้านบาท – 26.3 ล้านบาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครโครงการต้องไม่ใช่องค์กรของภาครัฐ พิพิธภัณฑ์ กระทรวงวัฒนธรรม หรือสถาบันหรือองค์กรที่คล้ายคลึงมีความเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรม

-ไม่มีขั้นต่ำหรือค่าใช้จ่ายสูงสุดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ให้ผู้สมัครระบุจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายไว้ในข้อเสนอที่อยู่ในข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

 

วิธีการสมัคร:

-ข้อเสนอโครงการแต่ละฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และส่งไปที่อีเมล bangkokpd@state.gov พร้อมเขียนกำกับหัวเรื่องว่า ““AFCP 2019 LARGE GRANTS Program – Project Abstract Round 1: ชื่อโครงการ”

-หากต้องการตรวจสอบว่าโครงการของคุณสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AFCP หรือไม่ ผู้สมัครสามารถส่งคำอธิบายสั้นๆ หนึ่งย่อหน้าเกี่ยวกับโครงการไปที่ bangkokpd@state.gov ได้ตลอดเวลาก่อนวันครบกำหนดสำหรับการพิจารณาครั้งแรก

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครสำหรับรอบที่ 1 คือวันที่ 10 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AFCP 2019 ได้ที่ th.usembassy.gov

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ