Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ มอบทุนป.โท-ป.เอก มูลค่า 659,000 บาท

Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ เสนอมอบทุนการศึกษา Lady Isaac Scholarship เพื่อเรียนต่อและทำการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา โดยทุนนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ถาวร รวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติก็มีสิทธิ์สมัครทุนนี้เช่นกัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 20,000 เหรียญต่อปี (ประมาณ 659,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขา Nature Conservation

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาชาวนิวซีแลนด์ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์ถาวร ตลอดจนนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-สมัครเข้าเรียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอกที่ Lincoln University

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครภายในวันและเวลาที่กำหนด

 

ปิดรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.lincoln.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ