Ca’ Foscari University of Venice แจก 100 ทุนให้นักเรียนต่างชาติ เรียนต่อที่อิตาลี

Ca’ Foscari University of Venice เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศอิตาลีที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1868 อีกทั้งยังเป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศที่สอนเกี่ยวกับธุรกิจ และเศรษศาสตร์

ในปีการศึกษา 2018-2019 ที่จะถึงนี้ ทางสถาบัน Ca’ Foscari University of Venice ก็ได้ประกาศแจกทุนให้แก่นักเรียนต่างชาติรวมสูงสุด 100 ทุนเลยทีเดียว

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนแก่นักเรียนต่างชาติจำนวน 100 ทุน ในจำนวน 90 ทุนนั้นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีรับเงินสนับสนุนมูลค่า €5,000 (ประมาณ 193,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักเรียนต่างชาติ (ไม่จำกัดสัญชาติ)

-ได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนจาก Ca’ Foscari University of Venice เป็นที่เรียบร้อย

-ตรวจสอบเกณฑ์คะแนนการวัดระดับทางภาษาที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัยได้ทาง www.unive.it

 

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่ จากนั้นส่งใบสมัครที่กรอกเส็รจสมบูรณ์ไปที่ apply.unive.it ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะถูกตอบรับผ่านอีเมลล์

 

ปิดรับสมัคร:

30 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unive.it

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ