UNDP เปิดรับนักศึกษาฝึกงานด้านการสื่อสาร และมัลติมีเดียในเดนมาร์ก ปี 2018

UNDP ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการฝึกงานด้านการสื่อสาร และมัลติมีเดียกับโครงการการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2019

โครงการนี้ เป็นการฝึกงานที่ไม่มีค่าแรง แต่คุณจะได้รับประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ การพัฒนาตัวเอง ทั้งทักษะเฉพาะ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมตลอดระยะเวลา 6 เดือน นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรฝึกงานนี้ได้

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานด้านการสื่อสารมวลชน ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ระยะเวลา 6 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– กำลังเรียนอยู่ปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรี หรือกำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาโท

– ในกรณีที่เรียนจบแล้ว ต้องเรียนจบไม่ต่ำกว่า 1 ปี ของวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาการสื่อสารมวลชน มีเดีย การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– มีความสามารถใรการใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอื่นๆ ของสหประชาชาติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้เครื่องมือ Microsoft Office ได้อย่างคล่องแคล่ว

– มีความรู้เกี่ยวกับ SharePoint โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2010 หรือหลังจากนั้น

– มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการทำสื่อโฆษณาของ Adobe เช่น Illustrator, InDesign และ Premier

– มีทักษะด้าน HTML และความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเว็บเป็นอย่างดี

– มีประสบการณ์ด้านสื่อทางสังคมเพื่อการพัฒนาด้านการตลาด และการส่งเสริมกลยุทธ์
จำเป็นสำหรับผู้สมัคร (ระบุไว้ใน CV)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่าน UNDP Jobs1

 

หมดเขตรับสมัคร:

ภายในวันที่ 7 กันยายน ปี 2018 ในเวลาเที่ยงคืน (CET)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ