ฝึกงานกับ UNESCO-UNEVOC ด้านการจัดการความรู้ การวิจัย และเครือข่ายในเยอรมนี ปี 2018

UNESCO-UNEVOC เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเครือข่ายงานวิจัยและการฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้และการพัฒนาเพื่อเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี

เพื่อที่จะฝึกงาน คุณจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพที่ถูกต้อง ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามที่กำหนด รวมทั้งต้องลงทะเบียนเรียนมห่วิทยาลัยอย่างน้อยในระดับบัณฑิตศึกษา

ศูนย์ UNESCO-UNEVOC เป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความยุติธรรม การบรรเทาความยากจน และความสามัคคีทางสังคมมากให้มีมากยิ่งขึ้น

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานที่ศูนย์ศึกษา และฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ UNESCO-UNEVOC ในกรุงบอนน์ ประเทศเยอรมนี ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทีมผู้บริหารความรู้และให้ความช่วยเหลือทีมงานเครือข่าย UNEVOC ระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (จบขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)

– มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ

– หากมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาษาอื่นๆ ของสหประชาชาติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความพร้อมที่จะเปิดประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมหลากหลายวัฒนธรรม

– มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุตามเป้าหมายของยูเนสโก

– มีความสนใจในด้านการศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงสนใจอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TVET

– ศึกษาในมหาวิทยาลัย (ระดับปริญญาโท) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเช่น การศึกษาการประชาสัมพันธ์ การบริหารสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษาระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ บริหารธุรกิจและสารสนเทศหรือสังคมศาสตร์ ฯลฯ

– มีความสนใจ หรือมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายสถาบันและฐานข้อมูลในสาขาการศึกษานานาชาติและ TVET

– มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

– มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์

– มีทักษะองค์กรที่ยอดเยี่ยม

– มีประสบการณ์ด้านการวิจัย

– มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการสื่อสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ดีรวมถึงการใช้งานซอฟต์แวร์สำนักงานมาตรฐานเช่น Microsoft Word, Excel, Power Point และอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

– มีความสามารถในการปฏิบัติตามกำหนดเวลาและทำงานได้อย่างอิสระ

– มีความใส่ใจในรายละเอียด

– มีความสามารถในการทำงานในทีมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม

– มีประสบการณ์ในการพัฒนาเครื่องมือ และบริการออนไลน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งจดหมายแนะนำ CV และเอกสารอื่นๆ ไปที่: unevoc.hr (at) unesco.org

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของการฝึกงานนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ