ทุน UNESCO INTERNATIONAL LITERACY PRIZES 2018 สำหรับผู้คนจากนานาชาติ

องค์การ UNESCO ได้เปิดรับใบสมัคร และใบเสนอรายชื่อสำหรับทุน UNESCO INTERNATIONAL LITERACY PRIZES 2018 ซึ่งในปีนี้จะมอบให้แก่โครงการ และบุคคลที่โดดเด่น ที่ส่งเสริมการรู้ทั่วโลกภายใต้หัวข้อ “การรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะ”

ตั้งแต่ปี 1967 UNESCO INTERNATIONAL LITERACY PRIZES ได้รับรางวัลด้านความเป็นเลิศ และนวัตกรรมด้านการรู้หนังสือ รัฐบาล องค์กรเอกชน และบุคคลทั่วโลกกว่า 485 โครงการได้รับการยอมรับ และสนับสนุนการทำงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา

UNESCO ให้การสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องการรู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบไดนามิก เพื่อลดช่องว่างในการอ่านออกเขียนได้จากผู้คน กว่า750 ล้านคน

 

 

ทุนการศึกษา:

– ผู้ได้รับรางวัลแต่ละคนจะได้รับเหรียญ ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 20,000 ดอลล่าร์ (642,200 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– รางวัล UNESCO King Sejong Literacy Prize (2 รางวัล) : ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1989 และได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ให้ความสำคัญกับโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนา และใช้การศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมเรื่องการรู้หนังสือของมารดา

– รางวัล Confucius Prize (3 รางวัล) : ก่อตั้งขึ้นในปี 2005 โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลนี้ตระหนักถึงโครงการที่ส่งเสริมการรู้หนังสือสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท และสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ไปโรงเรียน โดยเฉพาะเด็กหญิงและสตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เปิดรับ รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และบุคคลทั่วโลก

– รัฐบาลควรมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ UNESCO และองค์การนอกภาครัฐในความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์การ UNESCO เพื่อพิจารณาถึงบุคคล สถาบัน และองค์กรที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ และได้รับการเสนอชื่อ

– โครงการทั้งหมดต้องเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อพิจารณา

 

วิธีการสมัคร:

– การยื่นคำร้องทั้งหมดควรถูกส่งไปยังหน่วยงานที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่นคณะกรรมการแห่งชาติของ UNESCO ในประเทศ หรือ NGO ที่อยู่ในความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ UNESCO

– สามารถส่งข้อมูลผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัคร และการเสนอชื่อเข้าชิงสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ UNESCO Literacy Prizes

 

หมดเขตรับสมัคร:

– กำหนดปิดรับสมัครการยื่นคำร้องสำหรับการเสนอชื่อ: 5 มิถุนายน 2018

– กำหนดปิดรับสมัครสำหรับการเสนอชื่อหน่วยงานที่จะยื่นเสนอชื่อเพื่อ UNESCO: 17 มิถุนายน 2018 (เที่ยงคืน, เวลาปารีส)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ