โอกาสดี! ร่วมฝึกงานกับ UNESCO ที่สำนักงานใหญ่ ใจกลางกรุงปารีส ฝรั่งเศส

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานกับองค์กรระดับโลกอย่าง UNESCO! ที่ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าฝึกงานด้าน Communication and Information

UNESCO คือองค์กรพิเศษของ UN ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยโปรแกรมฝึกงานนั้นจะอยู่ระหว่าง 1 – 6 เดือน ทั้งนี้เป็นโปรแกรมที่ไม่มีค่าตอบแทนให้กับนักศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

1 – 6 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังจะเข้าศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชา Communication and Information หรือที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ:

– มีโอกาสเรียนรู้และสนับสนุนงานทุกภาคส่วนและทุกภาคกิจขององค์กร

– จะได้รับผิดชอบหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญและตามความต้องการขององค์กร

– หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจะแตกต่างกันไปตามแต่ละงานที่ได้รับมอบหาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

– สมัครเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ปริญญาใบที่ 2, ระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า ในเวลาที่สมัครฝึกงาน

– อายุอย่างน้อย 20 ปี

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดี

– มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกงานในสำนักงาน

– สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถปรับตัวได้เก่ง

– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี

– ได้รับการรับรองจากบริษัทประกันสุขภาพในระหว่างที่ฝึกงาน

– มีใบรับรองแพทย์แสดงถึงสุขภาพที่ดีก่อนเริ่มทำงาน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ ที่นี่ (ผู้สมัคร 1 คนส่งใบสมัครได้เพียง 1 ครั้ง)

 

ปิดรับสมัคร:

30 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

careers.unesco

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ