โครงการฝึกงานกับ UNHCR ในหลักสูตร PSP ณ ประเทศเดนมาร์ก ปี 2019

UNHCR คือองค์การเพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ มีความยินดีที่จะเสนอหลักสูตรฝึกงานสำหรับผู้ที่สนใจร่วมการดำเนินงานทั่วโลก ในหลักสูตร PSP Global Operations (PSP)

โดยการฝึกงานนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2019 ผู้ฝึกงานต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่น ICT ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, และการสื่อสารเป็นต้น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

การฝึกงานนี้มีระยะเวลาประมาณ 6  เดือน จะมีค่าตอบแทนให้ตามเงื่อนไขขององค์กร รวมทั้งการสนับสนุนค่าเดินทางและค่าอาหารแบบรายเดือน

 

ระดับการศึกษา:

การฝึกงานระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2019 ทำงานแบบเต็มเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เริ่ม 8.30 น. – 17.00 น.)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ICT ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการสื่อสาร ฯลฯ

– เป็นบัณฑิตปีล่าสุด (จบการศึกษาภายในหนึ่งปี) หรือเป็นนักเรียนที่ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา /ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสนใจงานขององค์การ

– สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องและมีทักษะการเขียนขั้นสูง (หากมีทักษะในภาษาอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ไม่บังคับ)

– มีทักษะในการวิจัยและการจัดองค์กร รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

– มีทักษะการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Publisher และ PowerPoint)

– มีประสบการณ์ขั้นสูงในการใช้ Microsoft Excel เงื่อนไขนี้มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล

– มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์และ SharePoint

– สามารถออกแบบและจัดรูปแบบเอกสารได้

– มีความชำนาญด้านเทคนิคและมีความสนใจในการจัดทำงบประมาณรายงานและการระดมทุน

– สามารถแสดงความปรารถนาในการเรียนรู้และปรับตัวได้ดี

– มีทักษะเฉพาะด้านที่แข็งแกร่งและเป็นสมาชิกของการทำงานรูปแบบทีมที่กระตือรือร้น

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (P11) และ CV ไปที่ DENCOCMUHR-at-UNHCR.ORG

– แบบฟอร์ม P11 สามารถดูได้ที่ www.unhcr.org/recruit/p11new.doc

 

ปิดรับสมัคร:

3 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของโครงการนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ