โครงการ UNIL Summer Internship แจกทุนให้นักศึกษาฝึกงานที่ U. of Laussane

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่สนใจไปฝึกงานภาคฤดูร้อน ในชื่อโครงการว่า UNIL Summer Internship in Switzerland 2020

นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ จะได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย Laussane คณะชีววิทยาและการแพทย์ ด้านงานวิจัย รายละเอียดโครงการมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ค่าที่พัก

– ค่าครองชีพ 1,500 ฟรังก์สวิส (ราว 45,000 บาท)

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– บริการวีซ่า

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในสาขาชีววิทยาหรือการแพทย์

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

6 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2020

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในสาขาชีววิทยาหรือการแพทย์

– นักศึกษาทุกสัญชาติ และทุกประเทศมีสิทธิ์สมัคร

– ควรมีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

– มีเกรดเฉลี่ย 3.75 หรือเทียบเท่า หรือมีผลคะแนนสูงสุดอยู่ในอันดับ 5% แรก

– รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.unil.ch

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองผลการศึกษา

– จดหมายแนะนำตัว (Recommendation letters)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่ทางเว็บไซต์ wwwfbm.unil.ch

 

ปิดรับสมัคร:

23 มกราคม 2020 ภายในเที่ยงคืนตามเวลา CET

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unil.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ