รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนทุน MEXT ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อป.โท และป.เอก

MEXT University Recommendation Scholarship เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นให้นักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย Ritsumeikan

MEXT หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า Monbukagakusho เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถขอรับทุนได้ในคณะ และสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษาเต็มจำนวน

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท และปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องเรียนจบในระดับมัธยม หรือระดับปริญญาตรีในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 16 – 18 ปี

– ผู้สมัครที่มีสัญชาติญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์สมัคร

– มี CGPA เท่ากับหรือสูงกว่า 2.30 จาก 3.00 สำหรับการศึกษาอย่างเป็นทางการสองปีที่ผ่านมา

– มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับ B2 หรือสูงกว่าในกรอบมาตรฐานการอ้างอิงภาษายุโรป (CEFR) (เช่น TOEFL iBT 72 หรือสูงกว่า, IELTS 5.5 หรือสูงกว่า)

 

วิธีการสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

8 มกราคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

en.ritsumei.ac.jp/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ