University of Bradford มอบทุนป.ตรี – ป.โท แก่นักศึกษาต่างชาติ ที่สหราชอาณาจักร

University of Bradford Half Fee Academic Excellence Scholarship เป็นทุนการศึกษาที่จัดขึ้นโดย University of Bradford ณ สหราชอาณาจักร มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษา International Academic Excellence Fee Scholarships เป็นจำนวน 2,500 ปอนด์ (ประมาณ 111,000 บาท) หรือทุน Country Specific International Academic Excellence Scholarship 3,000 ปอนด์ (ประมาณ 134,000 บาท)

-ระดับปริญญาโท จะได้รับทุน International Academic Excellence Fee Scholarships 3,000 ปอนด์  (ประมาณ 134,000 บาท) หรือทุน Country Specific International Academic Excellence Scholarship จำนวน 3,500 ปอนด์ (ประมาณ 156,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท สาขาใดก็ได้ที่เรียนแบบเต็มเวลา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่ถือสัญชาติของ EU

-สมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรของปริญญาตรีหรือปริญญาโท (ไม่ใช่การวิจัย)

-ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนที่ University of Bradford ในเดือนกันยายน 2018 และได้รับทุน Excellence Academic Excellence Scholarship ที่แสดงไว้ในจดหมาย

-เป็นผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเอง

 

วิธีการสมัคร:

-สามารถสมัครทุนนี้ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการเสนอให้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเสียก่อน สามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

4 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bradford.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ