ทุนป.เอกหลักสูตรเรียนร่วมจาก Universities of Edinburgh และ University of Glasgow

Universities of Edinburgh และ University of Glasgow เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนปริญญาเอกในหลักสูตรเรียนร่วม 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2019/2020 โดยทุนนี้เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาในสหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติ

Universities of Edinburgh และ University of Glasgow เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นด้านการวิจัยอย่างเข้มข้น ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาในดับบัณฑิตศึกษามากกว่า 5,000 คน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 12 ทุน

-ครอบคลุมเงินเดือน ให้การยกเว้นค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ในสาขาต่อไปนี่้ One Health, Criminology และ Future Cities

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้ โดยต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

แบบฟอร์มใบสมัครสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกของ Universities of Edinburgh และ Glasgow

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-ทรานสคริปต์

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

-ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่นี่

-ส่งใบสมัครไปที่อีเมล pgr@glasgow.ac.uk

 

ปิดรับสมัคร:

21 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ed.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ