University of Kent มอบทุนเรียนต่อป.โท – เอก ที่สหราชอาณาจักร

อีกหนึ่งข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษาเป็นทุนการศึกษาดีๆ...