University of Kent มอบทุนเรียนต่อเต็มจำนวนที่สหราชอาณาจักร

  ทุนการศึกษาสุดท้ายของวันนี้เป็นทุนจากทางสหราชอาณาจักรจ้า...