ทุนในระดับบัณฑิตศึกษา จาก U. of Koblenz and Landau ประเทศเยอรมนี

University of Koblenz and Landau มหาวิทยาลัยในไมนทซ์ ประเทศเยอรมนี จัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาในทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

University of Koblenz and Landau เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง โดดเด่นด้านการศึกษาและการฝึกอบรมบุคลากรครู และเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมครูสำหรับโรงเรียนทุกรูปแบบ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีมูลค่า 250 – 300 ยูโรต่อเดือน (ประมาณ 9,000 – 10,900 บาท) โดยมีระยะเวลาการรับทุนสูงสุด 6 เดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ไม่ถือสัญชาติเยอรมัน

– ลงทะเบียนเรียนที่ University of Koblenz-Landau

– หลักฐานสนับสนุนทางการเงิน

– ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองการลงทะเบียนเรียนที่ University of Koblenz-Landau

– CV และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

– สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– หลักฐานทางการเงิน

 

วิธีการสมัคร:

– พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร และกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จากนั้นส่งไปที่ :

Referat Internationale Zusammenarbeit
Universität Koblenz-Landau
– Präsidialamt –
Rhabanusstraße 3
55118 Mainz

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uni-koblenz-landau.de

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ