University of Leeds ให้ทุนวิจัย ป.เอก เต็มจำนวน

เป็นทุนศึกษาวิจัยประจำปีการศึกษา Session 2009/10 ที่ University of Leeds ในสหราชอาณาจักร? โดยเป็นทุนมูลค่าเต็มจำนวน อย่างน้อย 12 เดือน

ซึ่งเปิดรับนักศึกษาจากนานชาติ ระดับ PhD.โดยไม่จำกัดสาขา

ซึ่งต้องทำการสมัคร ภายใต้ Deadline : 31 January 2009

คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน(Eligibility Criteria)
– สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือ academic fees สำหรับสถานะ Full international fee rate
– ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาวิจัยในระดับ PhD research study ที่ University of Leeds
– สามารถเดินทางมาทำ PhD research study ตามกำหนดปีการศึกษา 2009/10Ho?kkkd
– ยังไม่เคยได้รับวุฒิการศึกษาระดับ Doctorate หรือเทียบเท่ามาก่อน
– ไม่เคยได้ทุนการศึกษาอื่น ๆ มาก่อน

อนึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพิชิตทุนครั้งนี้ จะได้รับโอกาสในการได้รับวุฒิการศึกษาวิจัย ในสหราชอาณาจักร ที่มีระดับเทียบเท่ากับ First Class Honours Degree.

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ทุนเต็มจำนวนอย่างน้อย 12 เดือน
– อาจขยายไปได้อีกไม่เกิน 3 ปี ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลงานการทำวิจัย

ขั้นตอนการสมัคร(Application Process) ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูคำแนะนำ ระเบียบในการสมัคร รวมทั้งขอแบบฟอร์มการสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.leeds.ac.uk/rds/postgraduate_scholarships/irs-info.doc

นอกจากนี้ ใบสมัครยังสามารถขอได้ที่ Postgraduate Scholarships Office โดยอีเมล์ไปที่? scholarships@leeds.ac.uk โดยหลักฐานที่สมบูรณ์ควรส่งไปสมัคร ภายในไม่เกิน? 31 January 2009

สำหรับสำนักงาน Postgraduate Scholarships Office ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
University of Leeds
Leeds LS2 9JT, UK
Tel: +44-113-3434007
Email: scholarships@leeds.ac.uk
http://scholarships.leeds.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ