ทุนป.ตรี เรียนต่อวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่ UK มูลค่าสูงสุดกว่า 271,000 บาท

University of Leeds เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในยุโรป และเป็นสถาบันชั้นนำในระดับโลกที่มุ่งมั่นในการคัดสรรนักเรียนที่ทั้งเก่งและดีโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่อาจมีปัญหาติดขัดทางด้านการเงิน University of Leeds จึงได้เสนอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในสถาบัน

โดยทุนนี้จะสนับสนุนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับภาคการศึกษาที่ 2021/2022

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Leeds

สาขาที่กำหนด : วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

มูลค่าทุนการศึกษา : สูงสุด 6,000 ปอนด์ (ประมาณ 271,000 บาท)

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการเคมี วิศวกรรมโยธา คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า คณิตศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกลและฟิสิกส์ และดาราศาสตร์

– ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเงื่อนไขการขอรับทุนด้านค่าเล่าเรียนของทางสถาบัน

– นักศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มักจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษเฉพาะเพื่อให้สามารถเรียนที่มหาวิทยาลัยได้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University of Leeds Excellence Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ