ทุนค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรีที่ University of South Carolina สหรัฐอเมริกา ปี 2021

University of South Carolina เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ผ่านการสอน การวิจัย กิจกรรมสร้างสรรค์ และการมีส่วนร่วมในชุมชน

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในต่างประเทศ จึงได้จัดตั้งทุนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนกับทางสถาบันในปีการศึกษา 2021 – 2022

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of South Carolina

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุนการศึกษา : นักศึกษาที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนของหลักสูตรที่ลงทะเบียนในระดับปริญญาตรี

 

คุณสมบัติ:

– รับสมัครนักศึกษาต่างชาติไม่จำกัดสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเล่าเรียนของหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียนไว้แล้ว

ต้องมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL IBT : 77

– TOEFL PBT : 550

– IELTS : 6.5

– PTE : 53

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและวิธีสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

international awards at University of South Carolina

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ