University of Limerick มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศไอร์แลนด์

The Irish World Academy of Music and Dance.มอบทุนการศึกษาขั้นต่ำสำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่นอกสหภาพยุโรป เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศไอร์แลนด์

ทุนการศึกษาเหล่านี้กำหนดเป้าหมายไปยังนักเรียนต่างชาติ โดยเปิดสอนในหลักสูตร MA ที่สอนในสถาบันการศึกษาที่มีประวัติแสดงในผลการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาที่สถาบัน

The Irish World Academy of Music and Dance เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการเรียนและการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย Limerick ประเทศไอร์แลนด์

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 2 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท Academy of Music and Dance

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกสหภาพยุโรปสามารถสมัครได้

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.ul.ie/international/

 

 ปิดรับสมัคร:

21 กุมภาพันธ์ 2018

 

เพิ่มเติม:

visualartists.ie

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ