ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ University of Liverpool ณ สหราชอาณาจักร

Elizabeth Hodgson มอบทุนการศึกษา  Hodgson Law ในระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจศึกษาที่ University of Liverpool ณ สหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

£9,135 (ประมาณ 350,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา กฏหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– จบการศึกษาปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย

– ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองเป็นอย่างน้อย (UK Upper Second : minimum 2.1 )

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

liverpool.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ