ทุน University of Manitoba เรียนต่อปริญญาตรีที่แคนาดา มูลค่า 97,300 บาท

University of Manitoba เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา มีจุดมุ่งหมายในการขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำผ่านความมุ่งมั่นในการวิจัยเชิงปฏิรูปและทุนการศึกษา ปัจจุบันมีหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่หลากหลายกว่า 27 หลักสูตรทั่ววิทยาเขต Bannatyne

เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นไปตามพันธกิจ ทางสถาบันจึงมีความยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิดชูและให้รางวัลแก่ความเป็นเลิศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากทั่วโลกที่ต้องการเรียนต่อในแคนาดา โดยการสนับสนุนจะพิจารณาจากผลการเรียนของผู้สมัครนั่นเอง

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Manitoba

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนโดยแบ่งจากระดับผลการเรียนดังต่อไปนี้

✦ ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 95% : 3,000 (ประมาณ 97,300 บาท)

✦ ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 90% : 2,000 (ประมาณ 64,800 บาท)

✦ ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 85% : 1,000 (ประมาณ 32,500 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบเต็มเวลา

– ต้องชำระค่าเล่าเรียนในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 มีนาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University of Manitoba International Undergraduate Student Entrance Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ