ทุน Business and Professional Women of Sterling เรียนต่อปริญญาตรีที่ USA ปี 2022

Northeastern Junior College (NJC) เป็นวิทยาลัยชุมชนของรัฐในเมืองสเตอร์ลิง รัฐโคโลราโด มีหลักสูตรการศึกษามากกว่า 80 หลักสูตร สามารถเลือกลงทะเบียนเรียนได้ทั้งแบบออนไซต์ และออนไลน์

เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และต้องการเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน Business and Professional Women of Sterling Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา หรือนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 2 ที่กำลังวางแผนจะลงทะเบียนในหลักสูตรธุรกิจหรือหลักสูตรขั้นกว่า ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 500 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 16,200 บาท) เป็นค่าเล่าเรียนที่ NJC

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Northeastern Junior College

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 500 ดอลลาร์ฯ (ประมาณ 16,200 บาท) เป็นค่าเล่าเรียนที่ NJC

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

– ต้องมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่มีความจำเป็นที่จะได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน

– ต้องเป็นผู้สมัครหญิงเท่านั้น

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

22 เมษายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Business and Professional Women of Sterling Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ