ทุนรัฐบาลจีนเต็มจำนวน เรียนต่อปริญญาโท – เอก ที่ Southwestern University of Finance and Economics

Southwestern University of Finance and Economics เป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน อยู่ภายใต้การบริหารโดยตรงของกระทรวงศึกษาธิการและมีชื่อเสียงในด้านคณะบริหารธุรกิจในประเทศจีน

ขณะนี้ทางสถาบันกำลังมองหาผู้สมัครที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยมเพื่อรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้จะเปิดให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในประเทศจีน ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนเต็มจำนวน ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Southwestern University of Finance and Economics

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ประกันสุขภาพ และอื่นๆ

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองชาวจีนที่มีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายสัญชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยเอกสารหมายเลข 12 (2020) ของกระทรวงศึกษาธิการของ PRC และระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ต้องมีสุขภาพที่ดี และมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลจีนและรัฐบาลท้องถิ่นตลอดจนระเบียบข้อบังคับของ SHUFE

– นักศึกษาระดับปริญญาตรี (ที่จะสมัครหลักสูตรปริญญาโท) หรือสูงกว่าปริญญาตรี (ที่จะสมัครหลักสูตรปริญญาเอก) ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ จะต้องได้รับใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศก่อนที่จะลงทะเบียนในปีที่เข้าเรียน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 เมษายน 2022 (UTC/GMT +08:00)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Chinese Government Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ