ทุนป.โท ภายใต้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสถิติ เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในอิตาลี

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และสถิติ แห่ง University of Naples Federico II มหาวิทยาลัยในนาโปลี ประเทศอิตาลี เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท เพื่อเรียนต่อในสาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ประเภท:

-ประเภท A – มูลค่า 7,000 ยูโร (ประมาณ 249,000 บาท)

-ประเภท B – มูลค่า 4,000 ยูโร (ประมาณ 142,000 บาท) แบ่งจ่ายสองครั้ง

-ประเภท C – มูลค่า 4,000 ยูโร (ประมาณ 142,000 บาท) จ่ายครั้งเดียวหลังจากลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท เรียนต่อในสาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ส่งเอกสารเหล่านี้ในรูปแบบไฟล์ PDF ไปพร้อมกับใบสมัคร

-CV

-SOP (Statement of Purpose) ไม่เกิน 2,000 คำ

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-ใบรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

 

วิธีการสมัคร:

-ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาโท คลิก

-กรอกใบสมัครทุนการศึกษา คลิก จากนั้นส่งไปที่อีเมล mef@unina.it

 

ปิดรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unina.it

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ