University of Nottingham มอบทุนป.โท สำหรับนักศึกษาในกลุ่มอาเซียนกว่า 20 ทุน

มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮมได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อีกทั้งยังได้รับการยอมรับในเรื่องความก้าวล้ำของการวิจัย และความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน

ซึ่งในปี 2018 ที่จะถึงนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุนแก่นักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศอาเซียน

-ได้รับการเว้นค่าเล่าเรียน 25% สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในประเทศอาเซียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ทุกสาขา (ยกเว้นหลักสูตร MRes)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นพลเมืองอยู่ในอาชีพอาเซียนดังต่อไปนี้ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

-ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาโท (ยกเว้นหลักสูตร MRes) ที่ Nottingham ในเดือนกันยายน 2561 ทุกสาขาวิชา

 

วิธีการสมัคร:

-หมายเหตุ นักศึกษาจะไม่สามารถสมัครทุนการศึกษาได้หากไม่ได้รับการเสนอจากมหาวิทยาลัย

-จะต้องกรอกรหัสหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับทุนปริญญาโท) ก่อนที่จะดำเนินการสมัคร จากนั้นระบบจะทำการตรวจสอบเพื่อดูว่าผู้สมัครได้รับการเสนอจากภาคการศึกษาหรือไม่ ซึ่งถ้าหากผู้สมัครไม่ได้รับการเสนอ ก็จะไม่สามารถสมัครได้

-สมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

18 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nottingham.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ