University of Oslo มอบทุนการศึกษาสำหรับการทำวิจัยพร้อมค่าตอบแทน ที่ประเทศนอร์เวย์อีกแล้ว!!!

สวัสดีจ้าเพื่อนๆ อีกหนึ่งทุนการศึกษาของวันนี้เป็นทุนการศึกษาดีๆ...