University of Queensland มอบทุนบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศออสเตรเลีย

สวัสดีครับเพื่อน ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาดูทุนการศึกษาต่อไป...