University of Reading มอบทุนป.โท มูลค่า 107,000 บาท ที่ประเทศอังกฤษ

ภาควิชาการจัดการก่อสร้างและวิศวกรรมศาสตร์ (Construction Management and Engineering) มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติเรียนต่อที่ University of Reading มหาวิทยาลัยในเรดิง ประเทศอังกฤษ

โดยในการสมัครทุนการศึกษานี้นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนหนึ่งในหลักสูตรปริญญาโท และได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยก่อน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ภาควิชาการจัดการก่อสร้างและวิศวกรรมศาสตร์มอบทุนมูลค่าทุนละ £3,000 (ประมาณ 107,000 บาท) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 3 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ในการสมัครทุนการศึกษานี้นักศึกษาจะต้องสมัครเข้าเรียนหนึ่งในหลักสูตรป.โท และได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยก่อน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนจะได้รับการติดต่อพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับวิธียื่นใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

 

ปิดรับสมัคร:

-รอบแรกปิดรับสมัครในวันที่ 1 มีนาคม 2019

-รอบที่สองปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.reading.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ