University of Stirling มอบทุนปริญญาโท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่สหราชอาณาจักร

วันนี้เรามีทุนการศึกษาจากสหราชอาณาจักรมาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ ซึ่งทุนนี้มอบโดย University of Stirling สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์เข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลา

ทุนการศึกษานี้มอบให้แก่นักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพในการเป็นผู้แทนของหลักสูตรและเพื่อสนับสนุนชุมชนนักวิชาการ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 2 ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ มูลค่า £6,000 (ประมาณ 233,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท (MSc) สาขา

-การเงิน

-การเงินและการบัญชี

-การจัดการการเงินและธนาคาร

-Behavioural Science for Management

-การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

-การบริหารทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

-การตลาด

-คณะบริหารธุรกิจ

-Strategic Sustainable Business

-วิทยาการข้อมูสำหรับธุรกิจ

-เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนโยบาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

-เป็นผู้ที่มีความสามารถและศักยภาพที่โดดเด่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ระบุคำอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลที่สมัครเรียนที่นี่ ทำไมทุนนี้ถึงต้องช่วยในการสนับสนุนการเรียนของคุณ พร้อมทั้งระบุแรงจูงใจ ความคาดหวัง และเป้าหมายด้านการศึกษาหรืออาชีพหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่ต่ำกว่า 500 คำ)

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัครที่สมบูรณ์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.stir.ac.uk

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ