เทคนิคเด็ดๆ ในการทำข้อสอบ Listening ของ TOEIC ให้ได้คะแนนดีมากกว่าเดิม!!

เทคนิคดีๆ ที่เรานำมาเสนอต่อไปนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษ แต่พาร์ทนี้กลับเป็นพาร์ทที่ทำคะแนนได้ดีกว่าส่วน Reading เสียอีก

ซึ่งหลายคนมักกังวล ตื่นเต้น จนฟังไม่ทัน แต่ควรจำเอาไว้อย่างหนึ่งว่า มีความเป็นไปได้เสมอที่คุณสามารถฟังออกและเข้าใจได้ ดังนั้นอย่าเพิ่งดีตนไปก่อนไข้ล่ะ…

 

 

Photographs

การฟังเป็นพาร์ทแรกในการสอบ TOEIC ซึ่งจะมีภาพให้ผู้เข้าสอบพิจารณา จากนั้นก็เลือกตอบที่มีวลีตรงที่สุด ซึ่งมีข้อควรระวังดังนี้

– คำที่ฟังดูคล้ายกันต่างกันอย่างสิ้นเชิง

-ใช้คำให้ถูกต้อง

-คำที่ถูกต้องมักอยู่ในลักษณะที่ทำให้เราสับสน

-ตอบเฉพาะที่จริงบางส่วน

-จะมีคำพูดที่เอ่ยถึงบริบทอื่นนอกเหนือจากที่แสดงในภาพ

-มีคำที่ไม่อยู่ในภาพ

ซึ่งวิธีการที่ได้ผลและควรทำอันดับแรก คือให้แสกนภาพก่อนว่าคืออะไร ระบุถึงสิ่งไหน เกิดอะไรขึ้น ที่ไหน อย่างไร เอาให้ครอบคลุมเท่าที่พอจะทำได้

 

 

Question – Answer

ในส่วนนี้เป็นการตอบคำถามจากการฟัง มีข้อพึงระวังดังนี้

-คำที่ฟังดูเหมือนกัน แต่มีความหมายต่างกัน

-wh-questions – to what, when, where, why, what ต้องการคำตอบเชิงตรรกะ

-คำถาม yes / no ซึ่งอาจต้องการคำตอบ yes/no โดยตรง

 

 

Short Conversation

ในส่วนที่ 3 จะเป็นบทสนทนาสั้นๆ และตอบคำถามในสิ่งที่ได้ยิน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความจำระยะสั้นของเรา มีข้อพึงระวังคือ

-คำที่ฟังเหมือนกัน

-คำที่ไม่ถูกต้อง

-การเรียงลำดับคำทำให้เกิดความสับสน

-คำศัพท์ดิ้นได้ มีความหมายที่เปลี่ยนไป

-คำปฏิเสธ

-คำที่เกี่ยวข้องกับเวลา

 

 

Short talk

ในส่วนที่ 4 ของการฟังนี้ควรใช้ข้อควรระวังของพาร์ทที่กล่าวมาข้างต้น แต่ต้องให้ความสำคัญกับการจดจำรายละเอียด ใส่ใจบริบท หากมีเวลาให้ลองอ่านคำถามล่วงหน้าก่อนและพยายามจับใจความจากที่ฟัง ใช้เวลาแต่ละวินาทีให้มีค่ามากที่สุดหรือให้ลองจินตนาการไปพร้อมกับการฟัง

 

 

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนได้คะแนนดีๆ เป็นที่น่าพอใจ เพี้ยง!!

 

ที่มา englishtestprepreview.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ