ทุนป.ตรี และระดับสูงกว่าป.ตรี จาก University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย

University of Western Australia มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพโดดเด่น เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษานี้คือสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี มีคุณสมบัติเหมาะสมในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย โดยนักเรียนต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด และการเขียน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ขึ้นอยู่เงื่อนไขของทุน ตรวจสอบได้ ที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ในสาขาการพาณิชย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ถือสัญชาติจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ไทย อินเดีย ศรีลังกา และอินโดนีเซีย

-เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา

-แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษานี้ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นใบสมัครแยกต่างหาก

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.scholarships.uwa.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ