University of Winnipeg มอบทุนแก่นักเรียนต่างชาติ ในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศแคนาดา

University of Winnipeg มหาวิทยาลัยในวินนิเพ็ก ประเทศแคนาดา ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2018-19 และมีการจัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ทั้งในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับวิทยาลัย หรือ PACE หรือ ELP

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ไม่ระบุ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีผลคะแนนแอดมิดชั่นเฉลี่ย 80 เปอร์เซ็นต์ หรือเทียบเท่า

-เข้าเรียนในหลักสูตรนั้นๆ เป็นปีแรก

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำ (จำนวน 250 – 500 คำ)

-เรซูเม่

-ใบแสดงผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.uwinnipeg.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ