University of York มอบทุนเรียนต่อทุกระดับ ตั้งแต่ปริญญาตรี-โท-เอก ให้ทุกสาขาวิชา

ช่วงนี้ต้องขอหลีกทางให้ทุนการศึกษาจากประเทศอังกฤษหน่อยนะครับ เพราะมีเข้ามาพอสมควร ทางทีมงาน ScholarShip.in.th จะค่อยๆทยอยลงให้ได้รับทราบกัน คราวนี้มาดูทุนดีๆเรียนต่ออังกฤษทุนนี้กันครับ

University of York  มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โครงการ Scholarship for Overseas Students (SOS) เปิดโอกาสให้นักเรียนนอกสหราชอาณาจักร มาเรียนต่อในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก

ทุนมอบให้ในทุกสาขาวิชา มูลค่าของทุนจะแบ่งออกเป็นทุนที่ให้ประมาณ 15%-35% เพื่อเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน โดยค่าเล่าเรียนของทางมหาวิทยาลัยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 750,000-1,000,000 บาทต่อปี

University-of-York-scholarship

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษา
– เป็นนักศึกษาจากต่างชาติ
– สมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ แบบเต็มเวลา
– ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัย
– มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
– ผลการเรียนดี สามารถแสดงให้เห็นถึงเกียรติประวัติและความสามารถด้านการเรียน

 

University-of-York-scholarship2

 

ขั้นตอนการสมัคร
ก่อนสมัครรับทุน ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากทางมหาวิทยาลัยก่อน สำหรับขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ดูรายละเอียดปริญญาตรี และ ดูรายละเอียดปริญญาโท ซึ่งมีอธิบายไว้ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยครบถ้วน

 

การสมัครรับทุน สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ของทางมหาวิทยาลัย โดยเข้าไปสมัครได้ที่ www.york.ac.uk หมดเขตรับสมัครทุนวันที่ 30 เมษายน 2014 เพราะฉะนั้นควรเร่งสมัครเข้าเรียนไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับการตอบรับก่อนนะครับ….

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ