ทุน University Twente Scholarship ระดับ ป.โท สูงสุด 800,000 บาท ที่เนเธอร์แลนด์

University Twente Scholarship (UTS) คือทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่นจากทั่วโลก ที่สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (MSc) ที่ University of Twente โดยเป็นทุนการศึกษาตั้งแต่ € 3,000 – € 22,000 สำหรับหลักสูตรการศึกษา 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของทุนการศึกษา

เรียกได้ว่าเป็นทุนดีๆ ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง! ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน ^^

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาตั้งแต่ € 3,000 – € 22,000 (ราว 110,000 – 804,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– Communication Studies

– Civil Engineering and Management

– Chemical Engineering

– Business Information Technology

– Business Administration

– Biomedical Engineering

– Applied Physics

– Industrial Engineering and Management

– Industrial Design Engineering

– Human Media Interaction

– Health Sciences

– European Studies

– Environmental and Energy Management

– Embedded Systems

– Systems and Control

– Sustainable Energy Technology

– Public Administration

– Educational Science and Technology

– Construction Management and Engineering

– Computer Science

– Applied Mathematics

– Psychology

– Philosophy of Science

– Technology and Society

– Nanotechnology

– Mechanical Engineering

– Internet Science & Technology

Electrical Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องไม่ใช่นักเรียน UT ปัจจุบัน

– สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ UT และได้รับจดหมายตอบรับ ประจำปีการศึกษา 2021/2022

– ผู้สมัครต้องมีเลข student number

– ต้องไม่จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจาก UT

– ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอวีซ่าเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ (ถ้ามี)

– มีผลวัดระดับทักษาภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด เช่น IELTS 6.5 หรือ TOEFL iBT 90

– มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับ 5% – 10% แรกของชั้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– ใบรับรองผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

– พาสปอร์ต

– หลักฐานระดับทักษะภาษาอังกฤษ

– Motivation letter

– Reference letter

– รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครเข้าศึกษาต่อที่ UT ได้ ที่นี่

– สมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

– รอบที่ 1: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2021

– รอบที่ 2: วันที่ 1 พฤษภาคม 2021

*หมายเหตุ* หากสมัครขอรับทุนการศึกษาในรอบที่ 1 และใบสมัครถูกปฏิเสธ ผู้สมัครจะไม่ถูกพิจารณาใบสมัครในรอบที่ 2

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

utwente

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ