ทุน Jiangsu Government Scholarship ศึกษาต่อ ป.ตรี-โท-เอก ที่ประเทศจีน

ทุนการศึกษาที่ประเทศจีน! กับทุน Jiangsu Government Scholarship ที่จัดตั้งโดยรัฐบาลมณฑลเจียงซู เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ และเพื่อทำให้ Jiangsu เป็นจังหวัดที่ต้องการสำหรับนักเรียนต่างชาติในการศึกษาต่อ

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษา หรือนักวิชาการจากต่างประเทศที่มีผลการเรียนโดดเด่น เพื่อเรียนเต็มเวลาในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ทุนเต็มจำนวน

ระยะเวลารับทุนการศึกษาเป็นรายปี โดยสนับสนุนในค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน การทดลองในห้องปฏิบัติการ การฝึกงาน ตำราเรียนพื้นฐาน ค่าหอพักภายในวิทยาเขต หรือค่าที่พักไม่เกิน 10,000 หยวนต่อปี (ประมาณ 46,000 บาท) ค่าครองชีพสูงสุด 1,500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 7,000 บาท) รวมถึงประกันสุขภาพ

2. ทุนการศึกษาบางส่วน

ระยะเวลารับทุน 1 ปีการศึกษา โดยเฉพาะในปีแรกของการศึกษา ทั้งนี้จำนวนและรูปแบบของการสนับสนุนทางการเงินจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าบริการของแต่ละสถาบัน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในทุกสาขาวิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่เป็นพลเมืองประเทศจีน และมีสุขภาพที่ดี

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องมีผลการเรียนดีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีอายุต่ำกว่า 30 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

– ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของ PRC และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับเข้าเรียนของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

– ผู้สมัครไม่สามารถเป็นผู้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ที่มอบให้โดยรัฐบาลจีน รัฐบาลท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นๆ พร้อมกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาหนังสือเดินทาง

– สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษา หรือวุฒิการศึกษา

– ใบรับรองจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

– ใบรับรองผลการศึกษา

– จดหมายแนะนำตัว

– เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyinjiangsu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ